Matrícula continuitat

ESO

Termini finalitzat

BATXILLERAT

Els alumnes que s’han examinat al setembre i han superat les proves es podran matricular des del 7 al 14 de setembre (ambos inclosos)

Procediment per fer la formalització de la matrícula de continuïtat:

  1. Descarregar, omplir i signar el formulari de matrícula, juntament amb els documents d’autoritzacions annexos al formulari.
  2. Enviar els documents omplerts i signats escanejats o fotografiats per correu electrònic amb l’assumpte de correu següent: MAT_BTX_NOM COGNOMS_CURS a l’adreça de correu següent:

btxcontinuitat@insmollet.cat

Adjuntar en aquest correu, a més del formulari i les autoritzacions, la documentació següent (escanejada o fotografiada):

 DNI alumne.

 DNI tutor/s legal/s si l’alumne és menor d’edat.

 Targeta sanitària de l’alumne.

 Foto actualitzada de l’alumne tipus carnet.

Des de secretaria respondrà a aquest correu informant de l’import corresponent a abonar.

  1. Fer el pagament mitjançant per transferència bancaria al compte corrent següent:

ES04 2100 0372 71 0200055961

(Atenció: Si sou clients de La Caixa, potser us demanarà introduir un codi d’entitat. El codi és: 0574590).                      

 

En l’apartat CONCEPTE es imprescindible posar el NOM COMPLERT DE L’ALUMNE i el CURS en què es matricularà.

 

  1. Enviar el justificant bancari del pagament responent al correu que secretaria ha enviat en el punt 3. No enviar el justificant en un correu nou per tal de no perdre les dades de l’alumne de la matrícula.
  2. Secretaria, una vegada verificat la documentació, enviarà el resguard de la matrícula com a document de verificació per a la família.

 

En el cas EXCEPCIONAL de no poder realitzar el tràmit telemàticament, es pot realitzar la formalització de la matrícula de forma presencial i només es podrà accedir al centre demanant CITA PRÈVIA a l’aplicació habilitat a tal efecte. En aquest cas, s’hauran de portar tots els documents emplenats i signats per gestionar la matrícula a secretaria. La matrícula cal que la realitzi el tutor/a de l’alumne en cas de que l’alumne sigui menor d’edat, o una altre persona major d’edat amb l’autorització de tràmits degudament omplerta i signada. Si l’alumne és major d’edat, la formalització de la matrícula l’ha de fer l’alumne o la persona autoritzada per l’alumne amb el document d’autorització corresponent.

 

(INFORMEM QUE EL CENTRE NO DISPOSARÀ DE SERVEI DE FOTOCÒPIES)

Us agraïm per avançat la vostra col·laboració i comprensió.

 

CICLES FORMATIUS

Termini finalitzat