Matrícula continuïtat

ESO

Els alumnes portaran durant el mes de maig la documentació a casa perquè es signi i la puguin portar a l’escola i des de secretaria es realitzarà la matrícula de continuïtat de la ESO.

BATXILLERAT

Els alumnes portaran durant el mes de maig la documentació a casa perquè es signi i la puguin portar a l’escola i des de secretaria es realitzarà la matrícula de continuïtat de Batxillerat.

CICLES FORMATIUS

GRAU MITJÀ CURS 2021-2022

L’alumnat del centre haurà de confirmar la continuïtat del centre dins del període establert:

8 de JUNY de 2021 fins el 2 de JULIOL de 2021

Es recorda que degut a l’estat excepcional que estem vivint, COVID-19, les matrícules es gestionaran de forma electrònica. MOLTES GRÀCIES.

La matrícula s’ha de formalitzar emplenant el document que trobareu a la web de l’Institut i caldrà enviar el formulari i la documentació al e-mail gmcontinuitat@insmollet.cat

En el cas d’absència d’algun document o pagament s’enviarà un e-mail com resposta demanant aquella documentació que no s’ha adjuntat correctament.

No es formalitzarà la matrícula si falta alguna documentació.

Documentació que es requerirà (en format electrònic l’arxiu ha d’estar preferiblement en pdf o excepcionalment en jpg)

 • Resguard de notes del curs anterior

 • Formulari de matrícula

 • Justificant del pagament de quotes material, el pagament es realitzarà a través de transferència al número de compte:

ES04 2100 0372 71 0200055961

(Atenció: si sou clients de La Caixa, potser us demanarà introduir un codi d’entitat. El codi és: 0574590)

En l’apartat CONCEPTE és imprescindible posar el NOM COMPLERT DE L’ALUMNE i el CURS en què es matricularà.

 • Pagament AMPA (voluntari)

GRAU SUPERIOR CURS 2021-2022

L’alumnat del centre haurà de confirmar la continuïtat del centre dins del període establert:

8 de JUNY de 2021 fins el 2 de JULIOL de 2021

Es recorda que degut a l’estat excepcional que estem vivint, COVID-19, les matrícules es gestionaran de forma electrònica. MOLTES GRÀCIES.

La matrícula s’ha de formalitzar emplenant el document que trobareu a la web de l’Institut i caldrà enviar el formulari i la documentació al e-mail gscontinuitat@insmollet.cat

En el cas d’absència d’algun document o pagament s’enviarà un e-mail com resposta demanant aquella documentació que no s’ha adjuntat correctament.

No es formalitzarà la matrícula si falta alguna documentació.

Documentació que es requerirà (en format electrònic l’arxiu ha d’estar preferiblement en pdf o excepcionalment en jpg)

 • Resguard de notes del curs anterior

 • Formulari de la matrícula

 • Justificant del pagament de les taxes del Departament d’Educació (*) i quotes materials a través de transferència bancaria al número de compte:

ES04 2100 0372 71 0200055961

(Atenció: si sou clients de La Caixa, potser us demanarà introduir un codi d’entitat. El codi és: 0574590)

En l’apartat CONCEPTE és imprescindible posar el NOM COMPLERT DE L’ALUMNE i el CURS en què es matricularà.

(*)TAXES I BONIFICACIONS

Bonificació del 50% de l’import per a:

 • membres de família nombrosa de categoria general i

 • membres de famílies monoparentals.

Exempció del 100% del pagament per a:

 • membres de família nombrosa de categoria especial,

 • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles),

 • persones amb discapacitat igual o superior al 33% i

 • infants o adolescents en acolliment familiar.