Reconeixement d’equivalència del català

  1. Escolarització complerta a Catalunya (des de l’EGB o Primària).

  2. No haver estat exempt de català.

  3. Inici de l’escolarització a partir del curs 78-79 (inclòs).

  4. Els estudis han de ser presencials en la seva totalitat.

Equivalències

Nivell Intermedi B Cal haver estudiat a Catalunya Documents que cal presentar
EGB EGB DNI, llibre d’EGB
FPI EGB i FPI DNI, llibre d’EGB i certificat d’estudis FPI
Nivell suficiència C Cal haver estudiat a Catalunya Documents que cal presentar
Títol BUP EGB i BUP DNI, llibre EGB i llibre BUP
Títol FPII EGB, FPI i FPII DNI, llibre EGB i certificat d’estudis d’FPI i FPII
BATXILLERAT Almenys 3 cursos de PRI i 5 entre ESO i BAT DNI, llibre d’ESO i llibre de BAT
ESO Almenys 3 cursos de PRI i tota l’ESO i a partir del curs 2007-2008 el català aprovat DNI, i llibre d’ESO

Per sol·licitar l’equivalència del català cal enviar la sol·licitud al e-mail: secretaria@insmollet.cat, adjuntant els documents segons el nivell demanat.
Arxius: