Horari

El centre està obert de les 8:00 fins les 22:00

ESO de 8:00 a 14:40

BTX de 8:00 a 14:40

CCFF Matí de 8:00 a 14:40

CCFF Tarda de 16:00 a 22:00

CCFF SM20 de 15:00 a 21:00

PFI de 15:00 a 21:00