Oferta Educativa

L’INSTITUT MOLLET DEL VALLÈS pel curs 2021-2022 disposa d’aquests estudis.

ESO_INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA

ESO_INFORME_OFERTA_OME_INFORME_FINAL

BAT_INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA

GM_INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA-1

PFI_report_1050_oferta_inicial

CFGB_INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA

GS_INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA

ESO
NIVELLS 1R, 2N, 3R I 4RT D’ESO
HORARI 8:00 – 14:40
Titulació Títol de Graduat en Educació Secundària
Sortides acadèmiques Batxillerat i cicles formatius de grau mig.
   
BATXILLERAT
MODALITAT ARTÍSTIC

HUMANÍSTIC, SOCIAL, CIÈNCIES I TECNOLÒGIC

HORARI 8:00 – 14:40
Titulació Batxillerat
Sortides acadèmiques Cicles formatius i estudis universitaris
Requisits d’accés Títol de Graduat en Educació Secundària
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
FAMÍLIA PROFESSIONAL CODI DENOMINACIÓ DEL CICLE TORN CURSOS
1R 2N
ELECTRICITAT EE10 Instal·lacions elèctriques i automàtiques MATÍ MATÍ
AUTOMOCIÓ TM10 Electromecànica de vehicles MATÍ / TARDA MATÍ
TM20 Carrosseria MATÍ TARDA
QUÍMICA QU20 Operacions de laboratori MATÍ TARDA
SEGURETAT I MEDI AMBIENT SM20 Emergències i protecció civil TARDA
FABRICACIÓ MECÀNICA FM20 Mecanització MATÍ TARDA
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT IM10 Manteniment electromecànic
Titulació Tècnic en l’especialitat estudiada
Sortides Cicles formatius a grau superior i al món laboral
Requisits d’accés Títol de Graduat en Educació Secundària o Prova d’accés
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
FAMÍLIA PROFESSIONAL CODI DENOMINACIÓ DEL CICLE TORN CURSOS
1R 2N
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT IMCO MECATRÒNICA TARDA TARDA
ELECTRICITAT EEB0 Automatització i robòtica industrial TARDA TARDA
AUTOMOCIÓ TMA0 Automoció MATÍ TARDA
QUÍMICA QUA0 Química Industrial TARDA TARDA
FABRICACIÓ MECÀNICA FMB0 Programació de la producció en fabricació mecànica TARDA TARDA
FMC0 Disseny en fabricació mecànica TARDA
Titulació Tècnic superior en l’especialitat estudiada
Sortides Universitat i al món laboral
Requisits d’accés Batxillerat, Prova d’accés o Cicle formatiu de grau mitjà (excepte el cicle de la família d’esport)
PFI (Programes de formació i inserció)
FAMÍLIA PROFESSIONAL DENOMINACIÓ DEL CICLE TORN CURSOS
Instal·lacions i manteniment Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització TARDA
Edificació i obra civil Auxiliar de pintura TARDA
Titulació Títol Professional Bàsic
Sortides Proves d’accés a Grau Mitjà
Requisits d’accés Joves entre 16 i 21 anys que no han obtingut l’ESO

Nous estudis

Cicle formatiu grau bàsic
FAMÍLIA PROFESSIONAL DENOMINACIÓ DEL CICLE TORN CURSOS
Fabricació mecànica I FABRICACIÓ I MUNTATGE  1r MATÍ
Instal·lació i manteniment  2n MATI
Titulació Títol Professional Bàsic i ESO
Sortides Batxillerat o cicle de grau mitjà
Requisits d’accés Joves a partir de 15 anys que no han obtingut ESO

Curs d’especialització FABRICACIÓ INTEL·LIGENT  torn de tarda.