Proves d’accés a FP

Atesa la instrucció d’aturar tots el processos administratius previstos d’acord amb el Reial Decret 463/2020, calia suspendre provisionalment tots els terminis i, per tant, la inscripció prevista a les proves d’accés als cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior i als ensenyaments d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior, així com a la prova general d’accés als ensenyaments esportius de grau mitjà i de grau superior, tal com ja us vam informar en la notícia del 18 de març.

Quan es determini, s’obrirà de nou la inscripció per a aquestes proves, per tal que les persones que encara no ho hagin fet puguin inscriure-s’hi. S’informarà sobre el nou calendari d’actuacions, que caldrà adequar a les circumstàncies, tan aviat com sigui possible.

Es consideren vàlides les inscripcions ja formalitzades de les proves esmentades. Les persones ja inscrites poden efectuar el pagament virtual de la taxa en el termini previst i també s’habilitarà un termini addicional per les que no puguin fer-ho.

També es publicarà el calendari amb les noves dates de cada fase de la prova.

Pàgina web del Departament d’Educació – Proves d’accés