Educació regula les pràctiques d’FP

El Departament d’Educació ha regulat les pràctiques de formació professional (FP) obligatòries per obtenir el títol. Així, proposa poder ampliar el nombre d’hores diàries al centre de treball, augmentar el nombre de dies a la setmana o allargar el període de pràctiques al juliol. En cas que no es pugui aplicar, es permet substituir les pràctiques pel seguiment d’un “mòdul integrat” que preveu un mínim de pràctiques ja fetes. A l’FP dual es recomana la suspensió –no l’extinció– de l’acord amb l’empresa, en espera de poder reprendre la feina. S’avaluarà fins a un mínim de 660 hores treballades i, si no s’hi arriba, es passarà a la modalitat d’FP ordinària.