Preinscripció IFE (curs 2021-2022)

S’obre el termini de preinscripció per als nou alumnat que vol realitzar els estudis de l’IFE (Itineraris formatius específics) a l’Institut Joan Brudieu: “Auxiliar en manteniment d’instal·lacions esportives“.

Preferentment, hi té accés l’alumnat que reuneix aquestes tres condicions:

  • Alumnat amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l’espectre autista (TEA), que disposin del dictamen d’escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès per l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) durant l’educació obligatòria.
  • Alumnat que, a més, tingui d’entre 16 i 20 anys d’edat durant l’any natural d’inici de l’oferta, o que compleixin com a màxim 21 anys d’edat durant l’any natural d’inici de l’oferta.
  • I l’alumnat que no hagi obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Excepcionalment, també s’hi pot acollir alumnat que té l’edat i les necessitats abans indicades i que hagi obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria però no pot accedir als ensenyaments de formació professional ordinaris.

Informació de l’Institut Joan Brudieu

Calendari del procés de preinscripció a l’IFE