Noves mesures i suports adreçades a l’alumnat que simultanieja estudis (ESO i BTX) amb la pràctica intensiva de l’esport

El Departament d’Educació ha dictaminat noves mesures i suports adreçades a l’alumnat que simultanieja estudis (ESO i BTX) amb la pràctica intensiva de l’esport. Podeu trobar tota la informació als resums que hem elaborat a l’Institut Joan Brudieu: MCONV-ESO – Manual de convalidacions i exempcions ESO [Institut Joan Brudieu]MCONV- BTX – Manual de convalidacions, exempcions i canvis de currículum BTX [Institut Joan Brudieu], i tots els fulls impresos necessaris a la nostra pàgina web Secretaria > Fulls impresos.

El gran canvi el trobareu a l’ESO, on es diferencia l’alumnat amb dedicació significativa a l’esport que pertany al Centre de Tecnificació Esportiva de la Seu d’Urgell, tenint en compte que l’Institut Joan Brudieu és un centre d’especial atenció a la pràctica esportiva amb projecte propi, d’aquell que NO hi pertany. I dins d’aquest segon grup, cal diferenciar-ne dos casos:

  • CAS1: Alumnat amb dedicació significativa a l’esport inclòs en algun dels programes ARC (esportistes d’alt rendiment català), amb certificat del Consell Català de l’Esport en què consta que l’alumne/a figura en el programa de tecnificació esportiva (ARC) de la federació catalana corresponent. A aquest alumnat se li pot convalidar la matèria d’Educació Física.
  • CAS 2: Alumnat amb dedicació significativa a l’esport que no pertany a cap dels programes ARC (esportistes d’alt rendiment català), amb dues situacions possibles en el benentès que un alumne concret pot concórrer en les dues situacions alhora. A aquest alumnat no se li pot convalidar en cap cas la matèria d’Educació Física.
    • 2a: Alumnat amb dedicació intensiva a l’esport que no s’absenta habitualment del centre per participació en tornejos o competicions
    • 2b: Alumnat que s’absenta del centre per participació en tornejos o competicions durant un període superior a 15 dies i inferior a 30 de forma continuada.

A BTX es diferencia l’alumnat amb dedicació significativa a l’esport que pertany al Centre de Tecnificació Esportiva de la Seu d’Urgell, tenint en compte que l’Institut Joan Brudieu és un centre d’especial atenció a la pràctica esportiva amb projecte propi, d’aquell que NO hi pertany, però que està inclòs en algun dels programes ARC (esportistes d’alt rendiment català), amb certificat del Consell Català de l’Esport en què consta que l’alumne/a figura en el programa de tecnificació esportiva (ARC) de la federació catalana corresponent. En qualsevol dels dos casos, es realitza un PI, que comporta la convalidació de la matèria d’Educació Física i de la franja de matèries específiques de primer o bé de la franja de matèries específiques de segon curs. El pla s’ha de renovar cada curs. A l’efecte de la convalidació de la franja de matèries específiques, cal tenir en compte que es consideren específiques també les matèries de modalitat que excedixin de les matèries de modalitat que l’alumne o alumna ha de cursar en cada curs de batxillerat.