El Consell Escolar ha aprovat l’actualització de les NOFC

El Consell Escolar de l’Institut Joan Brudieu ha aprovat, en sessió ordinària realitzada el 8 de setembre de 2021, l’actualització de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC). De les NOFC, se n’han actualitzat dos punts:

  • S’ha reestructurat el capítol VII i s’ha intitulat “L’avaluació de l’alumnat”, amb la inclusió de l’apartat de “Pèrdua de l’avaluació contínua”, d’aplicació per a l’alumnat de BTX i d’FP. S’hi han afegit apartats (1.4, 1.5 i 1.6) que ja figuraven en un document extern.
  • S’ha afegit un capítol IX que s’intitula “Agraïments, suggeriments, queixes i reclamacions”, amb contingut que havia format part de l’antic capítol VIII.

Podeu consultar tota la documentació estratègica de l’Institut a l’apartat “Menú > Secretaria > Documentació Institut” d’aquesta mateixa web.