Nova inscripció a les Proves d’Accés d’FP

Del 13 al 21 de maig es reprendrà la inscripció per a les Proves d’Accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i nivell 3, corresponents a l’any 2020.

Per a fer possible la realització d’aquest procediment, s’han ajustat els calendaris i s’han introduït alguns canvis en la gestió, incorporant totes les mesures de prevenció imprescindibles per a poder realitzar les gestions de forma segura, tant per als treballadors implicats com per a la ciutadana.

A l’Institut Joan Brudieu, seu de la Prova d’Accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà, tota consulta o petició d’informació es realitzarà a través de l’atenció telefònica al telèfon (+34) 973 35 04 03, de les 9:00 h a les 13:30 h, o del correu electrònic secretaria@insjoanbrudieu.cat.

Instruccions del nou procés de preinscripció i calendari (11 de maig de 2020)

Presentació de sol·licitud d’inscripció

Presentació de documentació

 • Del 8 al 18 de juny
 • En cas d’haver de presentar documentació, s’enviarà, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre escollit per a realitzar la prova. El centre haurà d’enviar un correu d’acusament de rebuda de la documentació
 • De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, la documentació es podrà presentar de manera presencial i amb cita prèvia.
  • Per a l’Institut Joan Brudieu, al telèfon (+34) 973 35 04 03, en l’horari d’atenció al públic. També es pot demanar cita prèvia mitjançant una eina corporativa, accessible des del web de l’institut i des del web del Departament d’Educació, durant les 24 h. del dia.
  • Condicions d’accés a l’Institut per tal de realitzar les gestions:
   • Una sola persona
   • Ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar. Si cal emplenar documentació, ha de portar el seu propi bolígraf.
   • Ha de portar mascareta i guants.
   • Les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes, no han d’acudir a l’Institut. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a fer les gestions.

Publicació de llistats d’admesos i exclosos i de qualificacions

 • La consulta dels resultats s’efectua telemàticament des de la pàgina web del Departament.

Presentació de reclamacions

 • Les reclamacions contra les qualificacions provisionals, com també les peticions de revisions d’exàmens, es presentaran per correu a la bústia electrònica oficial del centre. En aquest supòsit també serà necessari que el centre enviï un correu d’acusament de rebuda de la reclamació.
 • Pel que fa a les peticions de revisió d’examen, quan l’aspirant demani vista del mateix, se li enviarà per correu electrònic i es farà una revisió preferentment telefònica. Excepcionalment, es donarà cita prèvia per atenció presencial.
  • En el cas de l’Institut Joan Brudieu, al correu secretaria@insjoanbrudieu.cat.
  • I si es vol atenció presencial mitjançant cita prèvia, al telèfon (+34) 973 35 04 03, en l’horari d’atenció al públic. També es pot demanar cita prèvia mitjançant una eina corporativa, accessible des del web de l’institut i des del web del Departament d’Educació, durant les 24 h. del dia.

Certificats de superació

 • Els certificats de superació de les proves s’enviaran per correu ordinari i s’informarà als aspirants que vulguin participar en la preinscripció que no cal que el presentin, atès que es creuaran les dades necessàries entre proves i preinscripció.

Nou calendari de les proves d’accés

 • Totes les dates del mes de juny i posteriors són provisionals i podran patir modificacions en funció de com evolucioni la pandèmia
 • Proves d’Accés a CFM
  • Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig
  • Pagament de la taxa: fins al 22 de maig (abans de les 22 h)
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny
  • Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny [En el cas de l’Institut Joan Brudieu, al correu secretaria@insjoanbrudieu.cat]
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny
  • Prova: 25 de juny. Properament es publicarà l’hora de convocatòria
  • Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol
  • Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol. [En el cas de l’Institut Joan Brudieu, al correu secretaria@insjoanbrudieu.cat]
  • Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 14 de juliol
  • Convocatòria d’incidències
   • S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic adreçat a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova. [En el cas de l’Institut Joan Brudieu, al correu secretaria@insjoanbrudieu.cat]
   • Inscripció: no més tard de les 12 h del 29 de juny
   • Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 30 de juny
   • Prova: 2 de juliol. Properament es publicarà l’hora de convocatòria
 • Proves d’Accés a CFS
  • Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig
  • Pagament de la taxa: fins al 22 de maig (abans de les 22 h)
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny
  • Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny
  • Prova
   • Part comuna: 29 de juny. Properament es publicarà l’hora de convocatòria
   • Part específica: 30 de juny. Properament es publicarà l’hora de convocatòria
  • Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol
  • Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol
  • Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 14 de juliol
  • Convocatòria d’incidències
   • S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova.
   • Inscripció: no més tard de les 12 h del 1 de juliol
   • Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 3 de juliol
   • Prova: 6 de juliol. Properament es publicarà l’hora de convocatòria