Matrícula BTX-CFM-CFS-CAS: curs 2017-2018

Us passem el calendari de matrícula i/o de reserva de matrícula per als estudis postobligatoris (BTX – CFM – CFS – CAS) del curs 2017-2018:

PERÍODE ORDINARI DE MATRICULACIÓ  (JUNY – JULIOL 2017) Alumnat ANTIC Alumnat NOU
Per a BTX Alumnat de B2 que NO titula perquè té matèries pendents a la convocatòria extraordinària ordinària de juny i ha de repetir B2, amb matèries soltes 27 de juny al 3 de juliol 4 a l’11 de juliol
Alumnat de B1 que promociona a B2 perquè ha superat totes les matèries cursades
Alumnat de B1 que té suspeses dues matèries com a màxim a la convocatòria ordinària de juny i que promociona a B2
Alumnat de B1 que té suspeses tres matèries o més a la convocatòria ordinària de juny ha de fer CONFIRMACIÓ DE PLAÇA
Alumnat de S4 que promociona a B1 a la convocatòria ordinària de juny 4 a l’11 de juliol
Alumnat de S4 preinscrit amb plaça a B1, que NO té el graduat d’ESO a la convocatòria ordinària de juny ha de fer RESERVA DE PLAÇA
Per a CFM Alumnat de S4 que promociona a FP (CFM CAI+APD-1, CFM SMX-1, CFM GAD-1) a la convocatòria ordinària de juny 4 a l’11 de juliol 4 a l’11 de juliol
Alumnat de CFM que continua a CFM, ja sigui a 1r o a 2n 27 de juny al 3 de juliol
Per a CFS Alumnat preinscrit amb plaça a CFS i té els requisits per matricular-se a 1r de CFS 13 al 20 de juliol 13 al 20 de juliol
Alumnat de CFS que continua a CFS, ja sigui a 1r o a 2 27 de juny al 3 de juliol
Per a CAS Sol·licitud de PREINSCRIPCIÓ  3 al 7 de juliol
Llistes baremades provisionals  10 de juliol
Reclamació al barem  11 i 12 de juliol
Llistes d’admesos  14 de juliol
MATRICULACIÓ  17 al 20 de juliol