Llistes de llibres 2018-2019 definitives

Hi ha hagut canvi de llibres a B1 i a B2 de la matèria Llengua anglesa. Ara, les llistes de llibres publicades a la pàgina web esdevenen les definitives.