Informacions sobre PAU 2017

Us adjuntem la nota de premsa de la Secretaria d’Universitats i Recerca referent a les proves d’accés a la universitat 2017. En concret, entre d’altres coses, s’informa que l’estructura de les PAU es continua dividint en dues fases: la general, que és obligatòria i consta d’un total de cinc exàmens, i la fase específica, que es voluntària per a tots els perfils d’estudiants i serveix per apujar nota. En la fase general els alumnes s’examinen de 4 matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història o Història de la filosofia) i una matèria a escollir que estarà vinculada a les matèries comunes d’opció: Història i fonaments de les arts, Matemàtiques, Llatí i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials. Quant a la fase específica, els alumnes escolliran entre una vintena d’assignatures.