Avís per a totes les famílies

Us comuniquem que l’alumnat de l’Institut ha decidit adherir-se a la convocatòria de vaga promoguda pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) per al proper dijous 9 de febrer de 2017. Us recordem que el dret d’inassistència a classe de l’alumnat (vaga) està regulat per la normativa i les normes de funcionament de l’Institut (NOFC). L’alumnat de 1r i 2n d’ESO queda exclòs de qualsevol convocatòria. Per la resta, si l’alumne és menor d’edat, la família ha de tenir el coneixement de les decisions preses pels seus fills i autoritzar-ne la participació. L’absència de l’alumne a classe haurà de ser justificada mitjançant ALEXIA. L’activitat acadèmica es desenvoluparà segons la programació prevista.