Elaborats dos nous documents per a BTX

Aquest curs 2019-2020 entraran en funcionament dos nous documents a l’etapa de Batxillerat nascuts de les necessitats detectades en cursos anteriors i amb la intenció de mantenir les famílies ben informades i millorar la convivència amb l’alumnat.

  1. El document informatiu sobre com elaborar Plans Individualitzats per a alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) a l’etapa de Batxillerat s’ha creat per tal que tothom conegui quina és la documentació necessària que ha d’aportar al centre, els terminis amb què cal fer-ho i la repercussió que aquesta documentació té per als alumnes de 2n de Batxillerat a les proves PAU. Totes les famílies ho han rebut per correu electrònic amb la finalitat que el dia de la Reunió de Famílies puguin consultar els possibles dubtes als tutors.
  2. El document de Normes d’aplicació per a la realització de proves escrites, persegueix dos objectius: per una banda millorar la convivència pel que fa a la realització d’examens, en què tots l’alumnat ha de ser conscient d’aquestes normes i les conseqüències d’incomplir-les; així com acostumar l’alumnat de Batxillerat a les instruccions que posteriorment trobaran en proves externes tals com les Proves d’Accès a la Universitat (en les instruccions de les quals estan basats aquest criteris). Tot l’alumnat n’està informat.