Dates de confirmacions de matrícula interna per a tots els estudis (ESO – BTX – IFE – CFM – CFS) [curs 2021-2022]

Us informem de les condicions i les dates del període de confirmació de matriculació interna per a l’alumnat que actualment està cursant estudis d’ESO, BTX, IFE, CFM i CFS a l’Institut Joan Brudieu. És un procés en què cal confirmar la continuïtat de l’alumnat a l’Institut realitzant el mateix nivell d’estudis, independentment dels resultats de les avaluacions finals. Més informació a Menú > Secretaria > Preinscripció i Matrícula: impresos i instruccions, de la nostra pàgina web (enllaç directe).

 • ESO: Alumnat que estudia 1r ESO, 2n ESO i 3r ESO i que promocionarà a 2n ESO, 3r ESO i 4t ESO, independentment dels resultats finals:
  • del 31 de maig al 4 de juny.
  • Cartes informatives que informen de les condicions i les dates per a les confirmacions de matrícules dels estudis obligatoris [ESO] (curs 2021-2022)
 • ESO: Alumnat de 4t ESO que, després dels resultats finals, ha de repetir 4t ESO:
  • del 29 de juny al 2 de juliol.
  • Carta informativa que informa de les condicions i les dates per a la confirmació de matrícula per a repetir 4t ESO (curs 2021-2022)
 • ESO: Alumnat de 4t ESO de l’Institut que aprova l’ESO i que ha de matricular-se a BTX, a CFM i/o a IFE:
  • Ha de tenir en compte les dates oficials de matrícula per a aquestes noves etapes:
   • Per a 1r BTX: del 12 al 16 de juliol.
   • Per a 1r CFM: del 12 al 16 de juliol.
   • Per a 1r IFE: del 28 de juny al 2 de juliol.
  • Més endavant es publicaran les instruccions de matrícula.
 • BTX: Alumnat que ja està cursant batxillerat a l’Institut. Cartes que informen de les condicions i les dates per a les confirmacions de matrícules i/o reserva de plaça dels estudis postobligatoris [BTX] (curs 2021-2022)
  • Per a 2n BTX: del 28 de juny al 2 de juliol.
   • Alumnat de B1 que promociona a B2 perquè ha superat totes les matèries cursades.
   • Alumnat de B1 que té suspeses dues matèries com a màxim a la convocatòria ordinària de juny i que promociona a B2.
   • Alumnat de B1 que té suspeses tres matèries o més a la convocatòria ordinària de juny ha de fer CONFIRMACIÓ (RESERVA) DE PLAÇA per a matricular-se al setembre, després dels exàmens extraordinaris de setembre.
  • Per a Repetidors 2n BTX: de l´11 al 17 de juny.
   • Alumnat de B2 que NO titula perquè té matèries pendents a la convocatòria extraordinària de juny i ha de repetir B2, amb matèries soltes.
 • IFE: Alumnat que ja està cursant IFE (Itineraris Formatius Específics) a l’Institut. Cartes que informen de les condicions i les dates per a les confirmacions de matrícules dels estudis dels Itineraris Formatius Específics [IFE] (curs 2021-2022)
 • CFM: Alumnat que ja està cursant CFM a l’Institut. Cartes que informen de les condicions i les dates per a les confirmacions de matrícules dels estudis postobligatoris [CFM] (curs 2021-2022)
 • CFM: Alumnat de CFM de l’Institut que aprova CFM i que ha de matricular-se a CFS (curs 2021-2022):
  • Ha de tenir en compte les dates oficials de matrícula per a aquestes noves etapes:
   • Per a 1r CFS: del 19 al 23 de juliol.
  • Més endavant es publicaran les instruccions de matrícula.
 • CFS: Alumnat que ja està cursant CFS a l’Institut. Cartes que informen de les condicions i les dates per a les confirmacions de matrícules dels estudis postobligatoris [CFS] (curs 2021-2022)
 • Documentació general per a tots els cursos

Calendari Preinscripcio i Matricula