Correcció d’errades en el document de matèries PAU 2020

Us tornem a enviar la informació referent a la flexibilització en l’opcionalitat dels exàmens de PAU d’aquesta convocatòria 2020 amb una correcció d’errades. Trobareu la informació específica per a cada matèria al Canal Universitats, a l’apartat de matèries.

Llengua catalana i literatura

 • “En relació amb l’examen de LLENGUA CATALANA I LITERATURA s’acorda mantenir el model d’examen, que pretén ser, sobretot i des de sempre, una prova de competència d’ús de la llengua catalana per avaluar…”

Història de la filosofia

Llatí

 • “Part comuna:
  • Exercici 1 (traducció) val ara 4 punts.
 • Part amb opcionalitat:​
  • Exercici 2 (morfosintaxi): cal escollir entre opció A o B (1 punt).​
  • Exercici 3 (llengua, literatura o civilització romanes): cal escollir entre opció A o B (2 punts).​
  • Exercici 4 (d’exposició d’un tema de literatura o de civilització romanes): cal escollir entre opció A o B, i val ara 3 punts.”