Confirmació de matrícula interna a l’ESO (2019)

Del 27 de maig al 3 de juny s’obre el període de confirmació de matrículació interna per a l’alumnat que actualment està cursant 1r d’ESO, 2n d’ESO i 3r d’ESO. ÉS un procés en què cal confirmar la continuïtat de l’alumnat dels cursos de 1r d’ESO, 2n d’ESO i 3r d’ESO a l’Institut, independentment dels resultats de les avaluacions finals.

La documentació que informa de les condicions i les dates per a les confirmacions de matrícules dels estudis obligatoris [ESO] (curs 2019-20) és la següent: