Aprovació de documentació de centre

El Consell Escolar de l’Institut Joan Brudieu ha aprovat, en sessió ordinària realitzada el 26 de novembre, la Memòria Anual del Centre (MAC) i tots els seus annexos, la Programació Anual del Centre (PAC) i tots els seus annexos i les actualitzacions del Projecte Educatiu de Centre (PEC), del Projecte Lingüístic de Centre (PLC) i del Projecte Curricular de Centre (PCC) que podeu consultar a l’apartat “Menú > Secretaria > Documentació Institut” d’aquesta mateixa web.