ALEXIA: Tutorial per a les famílies

Hem elaborat un tutorial que ha de permetre facilitar l’accés a ALEXIA per a les famílies. El trobareu permanentment a Menú > Secretaria > ALEXIA.