Un any més, l’Institut Gabriel Ferrater és seu de les proves DELF

El passat dimecres, 21  d’octubre, van començar a l’Institut Gabriel Ferrater les proves DELF scolaire 2020, que s’adrecen a un públic adolescent escolaritzat en un centre públic o privat.

El Delf és un títol oficial que certifica el nivell de francès de l’alumne, tant oral com escrit; es tracta d’un títol vàlid per a tot el món, que segueix les directrius del Marc europeu comú de referència per a les llengües. L’organització d’aquestes proves és possible gràcies a un acord entre el Departament d’Ensenyament i l’Ambaixada de França. Des del 2014 només hi ha dues seus d’aquestes proves a la província de Tarragona: a Terres de l’Ebre i a l’Institut Gabriel Ferrater. Reus rep alumnes de llocs diversos com Valls, Tarragona, La Selva del Camp, Cambrils, la Bisbal del Penedès…    

Les proves havien de tenir lloc a l’abril, però degut a la Covid-19 no s’han pogut fer fins ara. Els dies 22 i 23 els candidats van fer les proves escrites; les proves orals individuals, també al centre, s’allargaran fins al dia 11 de novembre.