7 de febrer: dia de la Internet segura

Font: Internet segura (XTEC – Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya)

Internet és un lloc ple d’oportunitats per als menors, on poden aprendre, comunicar-se o jugar. Però també hi ha riscos i consells de seguretat que han de conèixer per evitar problemes. L’adquisició de la competència digital i l’exercici responsable de la ciutadania passa per:

  • tenir coneixements del que és permès a la xarxa i el que és una infracció
  • tenir consciència de la pròpia identitat digital i saber salvaguardar les dades personals
  • detectar abusos i saber demanar ajut a les persones adultes
  • conèixer els sistemes de protecció contra les amenaces dels programaris maliciosos

Al web de la XTEC trobareu material sobre aquest tema: