Convocatòria ajuts per alumnes amb NESE i beques de caràcter general a Batxillerat

En data 2/08/2021 es van publicar al BOE els següents anuncis relatius a ajudes i beques:
Trobareu més informació en el següent enllaç: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas.html