Proves per completar els ensenyaments d’ESO

Calendari proves

(Compte: canvi horari examen Ciències Socials: Dimecres 16-març-2016, 9.00 h.)

horari proves-canvi socials

Proves anuals per completar els ensenyaments d’ESO

Els alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) en finalitzar l’etapa (cursos 2013-14 i 2014-15), durant el mes de març es poden presentar a les proves que organitzen els centres educatius.

A la web del Dpt. d’Ensenyament trobareu  informació sobre els requisits per a presentar-se, el procediment d’inscripció, l’imprès de sol·licitud, calendari i procés d’avaluació. L’alumnat del nostre centre que compleixi els requisits rebrà informació personalitzada.

Properament trobareu, en aquesta mateixa web i als pannells informatius del centre, el calendari de les proves i els continguts i criteris d’avaluació dels departaments afectats.