Proves per completar els ensenyaments d’ESO (GESO) – 2019

ESO

Els alumnes que no obtenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) en finalitzar l’etapa es poden presentar a les proves que el mes de març de cada any organitzen els centres educatius.

Informació sobre les proves al web del Dpt d’Ensenyament: requisits, procés d’inscripció, proves, qualificacions, normativa…

Més informació a Família i Escola

Termini presentació sol·licituds d’inscripció: de l’1 al 14 de febrer de 2019

Centre de realització de les proves: el centre sempre ha de ser aquell on es troba l’expedient de l’alumne/a.

Criteris d’avaluació exigibles per a la superació de cada matèria.

Pendents actualització

    • Anglès
    • Català
    • Educació Visual i Plàstica
    • Projecte de Recerca

Calendari i horari de les proves: l’horari de les matèries coincideix amb l’horari de les proves de matèries pendents de Batxillerat. Consulteu el calendari i horari aquí.