Equip docent 4t ESO

Equip docent

 

Tutora: Roser Aguado

4t ESO A
Llengua catalana Roser Aguado
Llengua castellana Dolors Ramos
Matemàtiques Roger Agramont
Llengua anglesa Àlex Agulló

Joan Sánchez (suport)

Ciències socials Joan Carles Cortés
Educació física
Lluís Torrent
Cultura i Valors È/Religió
Carles Sagué
Llatí Montse Giménez
Emprenedoria Àlex Martín
Francès Núria Reixach

Equip docent

 

Tutor: Joan C. Cortés

4t ESO B
Llengua catalana Roser Aguado
Llengua castellana Dolors Ramos
Matemàtiques Roger Agramont
Llengua anglesa Àlex Agulló

Joan Sánchez (suport)

Ciències socials Joan Carles Cortés
Educació física Lluís Torrent
Cultura i Valors È/Religió
Carles Sagué
Tecnologia LLuís Marquès
Educació Visual i Plàstica Àngels Alsina
Informàtica LLuís Marquès

Equip docent

 

Tutor: Ferran Baró

4t ESO C
Llengua catalana Roser Aguado
Llengua castellana Pablo Pavía
Matemàtiques Ferran Baró
Llengua anglesa Àlex Agulló

Joan Sánchez (suport)

Ciències socials Joan Carles Cortés
Educació física Lluís Torrent
Cultura i Valors È/Religió
Carles Sagué
Física i Química XFQ
Biologia Sabina Dalmau
Francès Rosa Serra

Equip docent

 

Tutora: Montse Giménez

4t ESO D
Llengua catalana Montse Giménez
Llengua castellana Pablo Pavía
Matemàtiques Ferran Baró
Llengua anglesa Àlex Agulló

XAnglès (suport)

Ciències socials Joan Carles Cortés
Educació física Lluís Torrent
Cultura i Valors È/Religió
Àngel Rodríguez
Arts Escèniques Rosa Maria Abella
Música Rosa Maria Abella
Filosofia Àngel Rodríguez

Equip docent

 

Tutor: Albert Homs

4t ESO E
Llengua catalana Anna Vàzquez
Llengua castellana Gemma Cle
Matemàtiques Leti Valenzuela
Llengua anglesa Isabel Lorenzo
Ciències socials Albert Homs
Educació física Marc Perxas
Cultura i Valors È/Religió Albert Homs
Educació Visual i Plàstica Àngels Alsina
Música Rosa Maria Abella
Filsofia Albert Homs