CFGS Direcció de Cuina (DUAL)

DIRECCIÓ DE CUINA (DUAL)

La competència general d’aquest títol consisteix a dirigir i organitzar la producció i el servei a la cuina, determinar ofertes i recursos, controlar les activitats pròpies de l’aprovisionament, la producció i el servei, complir els objectius econòmics, seguir els protocols de qualitat establerts i actuar segons les normes d’higiene, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

 

Mira la nostra presentació!

Enllaç Gencat DIRECCIÓ DE CUINA

MATRÍCULA I DESPESES CFGS DIRECCIÓ DE CUINA