Equip docent 1r batxillerat

Equip docent

 

Tutora: Anna Ros

1r BTX A
Llengua catalana Clara Vilarrasa
Llengua castellana Mariona Viñolas
Llengua anglesa M. J. Fabregat
Filosofia Àngel Rodríguez
Educació Física Josep M. Pons
Ciències pel Món Cont. Anna Ros
 

Equip docent

 

Tutor: Josep M. Pons

Tutora: Rosa Serra

1r BTX B
Llengua catalana Clara Vilarrasa
Llengua castellana Mariona Viñolas
Llengua anglesa M.J. Fabregat
Ll. francesa (Batxibac) Fanny Jacquot
Filosofia Àngel Rodríguez
Educació Física Josep M. Pons
Ciències pel Món Cont. Anna Ros
CIMOCO (Batxibac) Fanny Jacquot

Equip docent

 

Tutora: Mariona Viñolas

1r BTX C
Llengua catalana Clara Vilarrasa
Llengua castellana Mariona Viñolas
Llengua anglesa M.J. Fabregat
Filosofia Àngel Rodríguez
Educació Física Josep M. Pons
Ciències pel Món Cont. Anna Ros

MODALITAT CIENTÍFIC TECNOLÒGIC 

 

Matemàtiques I Jaume Carrascosa

Roger Agramont

Biologia I Anna Font
Química I Carol González
Física I Ester Casals
Ciències de la Terra I Sabina Dalmau
Tecnologia Industrial I Lluís Marquès
Dibuix Tècnic I Cèlia Sors

MODALITAT C.SOCIALS HUMANÍSTIC

 

Llatí I Montse Giménez
Matemàtiques C. S. I Leti Valenzuela
Història Món Contemp. Toni García

Cristina Abadia

Economia Empresa I Carles Cano
Literatura Castellana Pablo Pavía
Economia Carles Cano
Literatura Universal Alba Blanco

 

 

MATÈRIES ESPECÍFIQUES

BATXIBAC

 

Història de França I Sandra Feixas
Literatura Francesa I Rosa Serra