CFGM Cuina i Gastronomia

CUINA I GASTRONOMIA

Aquests estudis donen els coneixements per fer les operacions de manipulació, preparació, conservació i presentació de tota classe d’aliments, i per a la confecció d’ofertes gastronòmiques i l’ajut en les activitats de servei.

Mira la nostra presentació!

Enllaç Gencat CUINA I GASTRONOMIA

MATRÍCULA I DESPESES CFGM CUINA I GASTRONOMIA