Equip docent 3r ESO

Equip docent

 

Tutora: Olga Coll

3r ESO A
Llengua catalana Clara Vilarrasa
Llengua castellana Sílvia Terradas
Matemàtiques Leti Valenzuela
Llengua anglesa Àlex Agulló

XAnglès (suport)

Biologia 1/3 Anna Font
Física i Química Olga Coll
Ciències socials Montse Estruch
Tecnologia Jordi Palmada
Educació física Josep M. Pons
Música R. Abella
Llengua francesa Núria Reixach
Cultura i Valors Ètics Isabel Lorenzo

Equip docent

 

Tutora: Clara Vilarrasa

3r ESO B
Llengua catalana Clara Vilarrasa
Llengua castellana Sílvia Terradas
Matemàtiques Leti Valenzuela
Llengua anglesa Àlex Agulló

XAnglès (suport)

Biologia 1/3 Anna Font
Física i Química Olga Coll
Ciències socials Montse Estruch
Tecnologia Jordi Palmada
Educació física Josep M. Pons
Música R. Abella
Llengua francesa Núria Reixach
Cultura i Valors Ètics Isabel Lorenzo

Equip docent

 

Tutora: Anna Font

3r ESO C
Llengua catalana Clara Vilarrasa
Llengua castellana Sílvia Terradas
Matemàtiques Leti Valenzuela
Llengua anglesa XAnglès

Àlex Agulló (suport)

Biologia Anna Font
Física i Química Carol González
Ciències socials Montse Estruch
Tecnologia Jordi Palmada
Educació física Josep M. Pons
Música R. Abella
Llengua francesa Núria Reixach
Cultura i Valors Ètics Isabel Lorenzo

Equip docent

 

Tutora: Sílvia Terradas

3r ESO D
Llengua catalana F. Masoliver
Llengua castellana Sílvia Terradas
Matemàtiques Jaume Carrascosa
Llengua anglesa XAnglès

Joan Sánchez (suport)

Biologia Josep Alberni
Física i Química XFQ
Ciències socials Montse Estruch
Tecnologia Jordi Palmada
Educació física Josep M. Pons
Música Rosa Maria Abella
Francès Fanny Jacquot
Cultura i Valors Ètics Isabel Lorenzo

Equip docent

 

Tutora: Natàlia Maurici

3r ESO E
Llengua catalana F. Masoliver
Llengua castellana Sílvia Terradas
Matemàtiques Sara Giró

L. Fàbregas (suport)

Llengua anglesa XAnglès
Biologia Xorientació
Física i Química Xorientació
Ciències socials Natàlia Maurici
Tecnologia Isabel Lorenzo
Educació física Josep M. Pons
Música Natàlia Maurici
Optativa: Educ. Física Marc Perxas
Cultura i Valors Ètics Isabel Lorenzo