CFGM Serveis en Restauració

SERVEIS EN RESTAURACIÓ

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar les activitats de preparació, presentació i servei d’aliments i begudes, així com les d’atenció al client en l’àmbit de la restauració, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Mira la nostra presentació!

Enllaç Gencat SERVEIS EN RESTAURACIÓ

MATRÍCULA I DESPESES CFGM SERVEIS EN RESTAURACIÓ