Equip docent 1r ESO

 

Equip docent

 

Tutora: Cristina Abadia

1r ESO A
Llengua catalana Francesc Masoliver

Sara Giró (suport)

Llengua castellana Alba Blanco

Gemma Clé (suport)

Matemàtiques Àlex Martín

Alba Ribas (suport)

Llengua anglesa 1/3 Raquel Fernández
Ciències experimentals Josep Alberni
Ciències socials Cristina Abadia
Tecnologia XFQ
Educació física Marc Perxas
Música Natàlia Maurici
Educació Visual i P. Àngels Alsina
Llengua francesa Pau Zavala
Cultura i Valors Ètics Cristina Abadia

Equip docent

 

Tutor: Àlex Martín

1r ESO B
Llengua catalana Francesc Masoliver

Sara Giró (suport)

Llengua castellana Alba Blanco

Gemma Clé (suport)

Matemàtiques Àlex Martín

Alba Ribas (suport)

Llengua anglesa 1/3 María José
Ciències experimentals Josep Alberni
Ciències socials Cristina Abadia
Tecnologia XFQ
Educació física Marc Perxas
Música Natàlia Maurici
Educació Visual i P. Àngels Alsina
Llengua francesa Pau Zavala
Cultura i Valors Ètics Gemma Clé

Equip docent

 

Tutor: Marc Perxas

1r ESO C
Llengua catalana Francesc Masoliver

Mònica Pujol (suport)

Llengua castellana Alba Blanco

Gemma Clé (suport)

Matemàtiques Àlex Martín

Alba Ribas (suport)

Llengua anglesa Joan Sánchez
Ciències experimentals Josep Alberni
Ciències socials Sandra Feixas
Tecnologia Lluís Marquès
Educació física Marc Perxas
Música Natàlia Maurici
Educació Visual i P. Àngels Alsina
Llengua francesa Pau Zavala
Cultura i Valors Ètics Sandra Feixas

Equip docent

 

Tutor: Joan Sánchez

1r ESO D
Llengua catalana Mònica Pujol

Gisela Fiol (suport)

Llengua castellana Alba Blanco

Gemma Clé (suport)

Matemàtiques Jaume Carrascosa

Alba Ribas (suport)

Llengua anglesa Joan Sánchez
Ciències experimentals Josep Alberni
Ciències socials Toni García
Tecnologia Jordi Palmada
Educació física Marc Perxas
Música Natàlia Maurici
Educació Visual i P. Àngels Alsina
Llengua francesa Pau Zavala
Cultura i Valors Ètics Toni García

Equip docent

 

Tutor: Pau Zavala

1r ESO E
Llengua catalana Mònica Pujol

Gisela Fiol (suport)

Llengua castellana Alba Blanco

Gemma Clé (suport)

Matemàtiques Jaume Carrascosa

Alba Ribas (suport)

Llengua anglesa Joan Sánchez
Ciències experimentals Sabina Dalmau
Ciències socials Cristina Abadia
Tecnologia Jordi Palmada
Educació física Marc Perxas
Música Natàlia Maurici
Educació Visual i P. Àngels Alsina
Llengua francesa Pau Zavala
Cultura i Valors Ètics Pau Zavala

Equip docent

 

Tutor: Francesc Masoliver

1r ESO F
Llengua catalana Mònica Pujol

Dolors Ramos (suport)

Llengua castellana Francesc Masoliver 

Gemma Clé (suport)

Matemàtiques Roger Agramont

Alba Ribas (suport)

Llengua anglesa Joan Sánchez
Ciències experimentals Sabina Dalmau
Ciències socials Cristina Abadia
Tecnologia Anna Duran
Educació física Marc Perxas
Música Natàlia Maurici
Educació Visual i P. Àngels Alsina
Llengua francesa Pau Zavala
Cultura i Valors Ètics Gemma Clé