FP Dual

La formació en alternança i dual combina l’aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica, augmentant la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes. Pel cas dels estudis del CFGS d’Educació Infantil, l’alumne/a pot realitzar una estada DUAL en les escoles bressol municipals de l’Ajuntament de Barcelona. A nivell pràctic, vol dir que un nombre determinat d’hores de formació s’imparteixen directament a l’escola bressol. En realitat, l’alumnat treballa a l’empresa, i el seu aprenentatge pràctic equival a alguns dels aprenentatges que fem a l’Institut. Per ser concret, es deixen de fer algunes hores a l’institut per fer-se en un lloc de treball, i alhora, es rep una remuneració econòmica mensual en forma de beca.

La finalitat del projecte DUAL és:

  • Compaginar la formació al centre i l’activitat remunerada (beca) en una escola bressol pública de l’Ajuntament de Barcelona
  • Aprendre en situacions reals de treball que s’originen a les escoles bressol
  • Adquirir experiència professional i augmentar les possibilitats d’incorporació al mercat laboral una vegada l’alumnat finalitzi els estudis.

Organització de l’estada a l’empresa

L’alumnat seleccionat per dual, una vegada finalitzades les classes del 1er curs, durant els matins de juny del primer curs s’incorporarà a l’escola bressol escollida per a realitzar al voltant de 100 hores de pràctiques per tal d’afavorir la coneixença mútua i la integració a l’equip de l’escola bressol.

Un cop finalitzada aquesta estada en la modalitat d’FCT, s’inicia el període de formació dual, amb la incorporació de l’alumnat durant el segon curs a l’equip de personal de les empreses, a través d’una beca que anirà del setembre a finals de juny.

Actualment un grup sencer del CFGS d’Educació Infantil realitza estades DUAL a través de beca a les escoles bressol municipals de Barcelona o a les aules de P3 d’escoles públiques del Consorci d’Educació de Barcelona compaginant formació i treball.

Enllaç a la pàgina web del Departament d’Educació sobre la FP DUAL

Projecte finançat per: