ESO

Estudis d’ESO (Educació Secundària Obligatòria 12-16 anys) .

Horari de 8.15 h a 14.45 h 

Estudis 

L’educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta. Comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16.

Matèries

Els alumnes cursen matèries comunes, matèries optatives i el Treball de Síntesi.

Matèries comunes

 • Ciències de la Naturalesa: Biologia i Geologia; Física i Química
 • Ciències Socials: Geografia i Història
 • Educació Física
 • Educació Visual i Plàstica
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera
 • Matemàtiques
 • Música
 • Tecnologia
 • Religió o Cultura i Valors Ètics
 • Tutoria

Accés

Es poden matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria els alumnes que compleixin 12 anys durant l’any d’inici del curs i els d’edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquest ensenyament.

Tràmits

Abans de la matrícula cal fer la preinscripció, és a dir, el tràmit amb què se sol·licita l’admissió al centre.

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la matrícula.

Continuïtat

Els alumnes que obtenen el títol de graduat o graduada en ESO poden accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d’accés) o d’arts plàstiques i disseny.

A partir dels 16 anys, si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, es pot accedir als estudis següents:

 • els programes de formació i inserció (PFI)
 • la formació de persones adultes

Un cop acabada l’ESO també es pot accedir al món laboral.