Projecte Lingüístic de Centre

El curs 2014-2015 es va fer el disseny del vigent Projecte Lingüístic de l’INS Miquel Tarradell, a partir d’una sèrie d’enquestes que mostraven la realitat lingüística del centre i les necessitats que se’n derivaven. El PLC; aprovat pel Consell Escolar en el seu moment, ha estat objecte d’algunes modificacions, totes elles aprovades també en Consell Escolar, que han permés d’ajustar-lo a l’evolució de la població escolar, a noves propostes de professorat del centre i la correspondència amb la legislació educativa actual, sempre amb criteris estrictament pedagògics.

Projecte Lingüístic de centre

Addenda al PLC