Projecte “El Raval”

El projecte “El Raval. Les transformacions d’un barri” sorgeix l’any 2019 del Departament de Ciències Socials per donar resposta a la necessitat d’innovar la nostra pràctica docent fent una pedagogia més activa i més relacionada amb l’entorn. Pensem que aquest projecte interdisciplinari podrà ser una eina que augmenti el grau d’implicació i motivació dels alumnes de 1r de Batxillerat de l’Institut Miquel Tarradell.

Per fer-ho ens basem en la metodologia d’Aprenentatge i Servei que ja hem treballat en cursos anteriors en diverses matèries. En aquest cas, però, impliquem tres assignatures de 1r de Batxillerat, que són les optatives de les modalitats Social i Humanística: Història del Món Contemporani, Economia de l’Empresa i Literatura Universal.

La idea general del projecte és que els alumnes coneguin la història de barri on viuen i siguin conscients dels canvis que ha experimentat al llarg del temps, perquè després siguin capaços de transmetre a altres persones les petjades que la història ha deixat en els seus carrers i edificis. Es tracta d’un projecte especialment enfocat al desenvolupament de les competències comunicatives, ja que, cap al final del curs, els alumnes hauran de fer de guies per mostrar in situ aspectes rellevants de la història de Raval als seus companys de 1r de l’ESO i a les famílies (pares i mares dels alumnes de l’institut), així com als professors del claustre del centre.

Accés a l’àlbum d’imatges