Secretaria

SECRETARIA ACADÈMICA HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Tràmits amb cita prèvia que es pot demanar

al telèfon 934412380 o a través del correu

administratives.secretaria@instarradell.cat

 

 

 

 

 

Per als tràmits més comuns de secretaria;  consulteu les seccions específiques a la barra esquerra d’aquesta pàgina web