CFGM TAPSD

Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència

Consulteu les preguntes freqüents en relació a aquest cicle formatiu

Fitxa
 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Entorn: Humanístic i social
Competència

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui.

Tenen una durada de 2.000 hores (1551 en un centre educatiu i 449 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Mòduls professionals
 • Organització de l’Atenció a les Persones en Situació de Dependència  Primer curs
 •  Atenció Sanitària  Primer curs
 •  Atenció Higiènica Primer curs
 •  Atenció i Suport Psicosocial  Primer curs
 •  Característiques i Necessitats de les Persones en Situació de Dependència  Primer curs
 •  Teleassistència  Segon curs
 •  Suport Domiciliari  Segon curs
 •  Suport a la Comunicació Segon curs
 •  Destreses Socials  Primer curs
 •  Primers Auxilis Segon curs
 •  Formació i Orientació Laboral  Primer curs
 •  Empresa i Iniciativa Emprenedora  Segon curs
 •  Anglès Tècnic Segon curs
 •  Síntesi Segon curs
 •  Formació en Centres de Treball (449 hores) Segon curs
Accés als estudis

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 •  tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 •  haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 •  tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 •  haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 •  tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 •  haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 •  haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 •  tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Continuïtat en finalitzar
Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 •  al batxillerat,
 •  a un cicle de grau superior de formació professional
Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 •  assistent o assistenta de persones en situació de dependència en institucions i/o domicilis;
 •  governant i subgovernant o governanta i subgovernanta de persones en situació de dependència en institucions;
 •  auxiliar responsable de planta de residències de persones grans i persones amb discapacitat;
 •  auxiliar d’ajuda a domicili;
 •  assistent o assistenta d’atenció domiciliària;
 •  treballador o treballadora familiar;
 •  auxiliar d’educació especial;
 •  assistent o assistenta personal;
 •  teleoperador o teleoperadora de teleassistència.