Formació en centres de treball

La Formació en Centres de Treball (FCT) són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l’alumnat d’ensenyaments de Formació Professional Inicial, en centres de treball, mitjançant un acord de col·laboració que subscriuen l’institut i l’empresa on realitza les pràctiques. 

Aquest mòdul forma part del currículum oficial dels diversos cicles formatius que es cursen al nostre institut i, per tant, és necessari per obtenir el títol de les especialitats corresponents. 

A través de l’FCT es volen aconseguir dos objectius bàsics:

  • Completar l’adquisició de les competències professionals assolides en el cicle formatiu
  • Facilitar la incorporació de l’alumne/a al món laboral

Què comporta per a l’alumnat la realització d’aquest mòdul?

  • El coneixement del món laboral i de l’empresa.
  • La compleció de la seva formació professional, per capacitar-se per a la seva incorporació al món laboral.
  • L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics.
  • L’acostament a la cultura d’empresa.

La Formació en Centres de Treball també es pot dur a terme en empreses de fora del territori català a través de la participació del centre educatiu en el programa europeu ERASMUS+. 

A més, en el nostre institut, l’alumnat del cicle formatiu d’Educació Infantil pot, a partir del curs 2016-2017, cursar el cicle en modalitat de formació dual. 

L’Institut compta amb una xarxa d’empreses col·laboradores estable situades, en la seva majoria, al Districte de Ciutat Vella i a la Ciutat de Barcelona. El tipus d’entitats amb els que es col·labora en funció dels diversos cicles formatius és el següent: 

  • CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència: centres de dia, residències de gent gran, centres ocupacionals, centres d’educació especial…
  • CFGS Educació Infantil: escoles bressol o llars d’infants, escoles on s’imparteix el segon cicle d’Educació Infantil, espais familiars…
  • CFGS Integració Social: entitats que es dediquen a l’atenció a persones en risc d’exclusió socials (infància, adolescència, famílies…), equipaments per a joves immigrants en situació de vulnerabilitat i sensellarisme, entitats que potencien el benestar i la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual greu, instituts, tallers ocupacionals, espais familiars…