ATENCIÓ COMUNICAT IMPORTANT

El telèfon del centre no funciona.

Per contactar envieu un correu als tutors o per temes genèrics a:
consergeria@insbaixmontseny.cat
secretaria@insbaixmontseny.cat
Share