Organigrama

MEMBRES DE L’EQUIP DIRECTIU 

Directora Assumpta Nicolau
Cap d’Estudis Ignasi Charles
Secretària Anna Cubero
Coordinadora Pedagògica Sílvia Castell
Cap d’Estudis Cicles Formatius Cecília Córcoles

COORDINACIONS I TUTORIES TÈCNIQUES

Tipus de coordinació Professorat
Coordinació 1r d’ESO Judith Carreras
Coordinació 2n d’ESO Helga Blasco
Coordinació 3r d’ESO Emilie Boens
Coordinació  4t d’ESO Meri Gómez
Coordinació Batxillerat Elena Laguna
Coordinació d’FP Óscar Romero
CD CF-Administració Roser Sangrà
CD CF-Manteniment i Mecatrònica Rafael Zafra
CD CF-Química Industrial Joel Nevado
Cap de Dep. de llengua cat i cast. Montse García
Cap de Dep. de Ciències socials Helena Gefaell
Cap de Dep. De llengües estrangeres Laura Ballús
Cap de Dep. de  Ciències Naturals Alberto Aguilera
Cap de Dep. de Tecnologia Helga Blasco
Cap de Dep. de Música Victòria Carnicer
Cap de Dep. d’Educació Visual i Plàstica Joan Boy
Cap de Dep. d’Educació Física Sebas Guzmán
Cap de Dep. d’ Orientació Educativa Àlex Ferrero
Cap de Dep. de Matemàtiques Xavier Asamar
Cap de seminari de Clàssiques Sergi Ricart
Coordinador de Riscos Laborals Moisés Herrerías
Informàtica Jordi Bort
Coordinació LIC Marta Fuentes
Coordinació Activitats Extraescolars (CASE) Helga Blasco
Coordinació de Mediació Jordi Torres
Coordinació Pla català de l’esport Sebas Guzmán
Coordinació Tallers d’Estudi Assistit (TEA) Àlex Ferrero
Tutoria tècnica ieducació Ignasi Charles
Tutories tècniques manteniment de laboratoris Alberto Aguilera
Tutories tècniques manteniment de tallers CF Repartit
Tutoria FCT Grau Mig Eli Hernández i Joan Criado
Tutoria FCT Grau Superior Guido Ibars i Núria Claveria
Coordinació Dual Montse García
Comissió web Montse García (CICLES)

 

TUTORIES GRUPS 

Tutoria – Curs Professor/a
1r ESO – A Adrià Santacreu
1r ESO – B Aida Cuello
1r ESO – C Judith Carreras
1r ESO –D Marta Fuentes
2n ESO – A Oliver Ruiz
2n ESO – B Helga Blasco
2n ESO – C Mar Mir
2n ESO –D Núria Janer
2n ESO – E Aida Codina
2n ESO – F David Sorní
3r ESO – A Emilie Boens
3r ESO – B Elisabet Real
3r ESO –C Montse García
3r ESO –D Alberto Aguilera
4t ESO – A Meri Gómez
4t ESO – B Pilar Bueno
4t ESO –C Marta Pujals
1r BAT – A Francesc Pina
1r BAT – B Anna Cubero
1r BAT – C Elena Laguna
1r BAT – D Xavier Asamar
2n BAT – A Helena Gefaell
2n BAT – B Jaume Gayoso
2n BAT – C Laura Sicart
1r CF-ADM Roser Guixé
2n CF – ADM Moisés Herrerías
1r CF-MNT – A Francesc Martínez
2n CF-MNT – B  Biel Mossoll
1r CF- Mecatrònica Joaquim Riumalló
2n CF- Mecatrònica Guido Ibars
1r CF- Química Ind. Anna Serra
2n CF- Química Ind. Joel Nevado
SIEI Lluïsa Vaquero
AULA D’ACOLLIDA Jordi Abril
Programa Ametista Cristina Fernández
Projecte Acció Jordi Bort

 

Share