Com ho fem

L’eix central del nostre projecte educatiu és l’atenció a la diversitat. En aquest sentit, el nostre projecte és alhora sòlid i prou flexible per permetre’ns dissenyar, cada curs, un vestit a mida educatiu d’acord amb les característiques de l’alumnat que tenim.

L’etapa obligatòria al nostre institut comença amb el Projecte Ponts(1r i 2n d’ESO), que vam iniciar el curs 2013-14 per afavorir que la secundària sigui una continuïtat de la primària i que no suposi un trencament.  El projecte es caracteritza per un treball per franges concretades en el treball de les instrumentals, el treball transversal per projectes i el TP (treball personal).

A 3r i 4t d’ESO destaquen dos projectes de diversificació curricular que ens permeten baixar la ràtio i, així, atendre millor tot l’alumnat, afavorint que tots els alumnes assoleixin les competències bàsiques i potenciant que aquells amb un ritme d’aprenentatge més ràpid també tinguin el seu espai. Per una banda, el Projecte Acció acull alumnes amb dificultats d’aprenentatge o que necessiten una atenció més individualitzada per assolir els objectius de l’etapa. Per altra banda, el Projecte Ametista és la primera aula oberta de Catalunya (iniciada el curs 1997-98), pensada per una tipologia d’alumnat que, si bé tenen potencial, per diferents circumstàncies tenen dificultats per reconèixer-lo i això fa que es desmotivin i els costi mantenir l’atenció al llarg de tot el dia.

Share