D’on venim

L’Institut Baix Montseny va néixer com a institut de batxillerat el curs 1978-1979 a la localitat de Sant Celoni per tal de donar una oferta educativa d’estudis  postobligatoris  al municipi amb el nom de IB Baix Montseny. A partir del curs 1996-1997 la implantació de l’ESO  es va fer una realitat i, durant tres cursos, van conviure dos plans d’estudis diferents sota el nom  d’ IES Baix Montseny. El curs 1999-2000 el centre va acollir per primera vegada dos cicles formatius de grau mitjà (el cicle de manteniment i el cicle de gestió administrativa). El curs 2007-2008  s’inicia la implantació de la LOE a primer i a tercer d’ESO i el curs 2008-2009 s’implanta ja definitivament a tots els nivells de l’ESO.

Actualment és un Institut de secundària que imparteix ensenyaments obligatoris i postobligatoris i que, per tant, acull tres famílies educatives ben diferenciades amb les seves línies corresponents: tres línies d’ESO, tres línies de batxillerat i una línia en cadascun dels cicles formatius abans esmentats, sent l’únic centre al municipi que imparteix ESO, batxillerat i cicles formatius.

En el decurs de la seva història, l’Institut Baix Montseny ha anat incrementant el nombre d’alumnes i el nombre de professors. Actualment el centre té prop de 600 alumnes.

Share