L’institut

A vegades, allò que sembla un perjudici acaba convertint-se en un tret distintiu, acaba convertint-se en la singularitat que et distingeix de la resta i que, justament per aquest motiu, et fa únic.

Això és el que passa amb els nostres trets distintius. El fet de tenir més alumnes amb necessitats educatives especials ens ha obligat a desenvolupar projectes de diversificació curricular específics que ara ja són una tradició i que, en bona mesura, són els que garanteixen un major èxit del nostre alumnat. El projecte AMETISTA, el projecte ACCIÓ i l’ AULA VIDA són recursos que ens distingeixen de la resta.

Pel que fa a la postobligatòria i per la tradició de provenir d’un centre de batxillerat amb fama guanyada a partir de tota la promoció d’alumnes ben preparats que n’han sortit any rere any, el fet de tenir tres línies de batxillerat i el desplegament que fem del currículum i l’organització del treball de recerca ens distingeix d’altres centres de la comarca. Un altre tret distintiu és l’oferta de dos cicles de grau mitjà, amb una molt bona inserció laboral dels alumnes que l’assoleixen. Donar més empenta a l’educació secundària obligatòria, al batxillerat i ampliar l’oferta educativa amb cicles de grau superior és un dels reptes d’aquest equip directiu.

Després d’aquesta anàlisi exhaustiva del context volem compartir la nostra visió de futur i explicar, d’una manera metafòrica, quina és la nostra manera particular d’implicar i fer participar les diferents persones de la comunitat educativa en l’aplicació d’aquest projecte.

Share