Què és l’AMPA?

Les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) són associacions voluntàries de les famílies d’un centre educatiu amb l’objectiu general de promoure la participació i col·laborar amb les activitats educatives del centre.

Perquè és bo participar en l’AMPA?

 • Perquè quan les famílies prenen part en les activitats del centre i de la comunitat educativa, els ­ fills i filles van més a gust a l’escola i estudien amb més ganes.
 • Perquè és positiu que tots vetllin per la qualitat de l’educació dels ­fills i filles
 • Perquè podràs conèixer i compartir amb altres pares i mares les teves inquietuds i propostes i també ajudar-vos mútuament
 • Perquè podràs conèixer i entendre com funciona l’escola, el sistema educatiu i la comunitat educativa
 • Perquè tota la comunitat educativa podrà conèixer la diversitat cultural i lingüística de l’escola

 

Quina finalitat té una AMPA?

 • Vetllar per la qualitat de l’educació a l’escola
 • Facilitar la relació entre les famílies, la direcció i el professorat de l’escola
 • Proposar activitats, fer suggeriments o formular queixes en relació amb el funcionament de l’escola
 • Col·laborar en la gestió de serveis d’interès de l’alumnat, com ara el menjador escolar, l’acollida matinal, i l’adquisició i distribució de llibres de text
 • Representar les famílies al Consell Escolar del centre i les institucions educatives
 • Orientar les famílies sobre els seus drets i deures
 • Fer propostes per a la formació de mares i pares

 

Share