Projecte Ametista

L’any 2017 el programa Ametista compleix 20 anys en la seva funció d’atenció a la diversitat d’un tipus concret d’alumnes del nostre institut.

El Programa va néixer allà al curs 1997-98 amb un clar objectiu de resoldre l’encaix a les aules d’uns alumnes desmotivats, que havien acabat la històrica EGB i per “culpa” de la nova ESO es veien obligats a suportar 2 anys més d’escolaritat obligatòria.

Des del primer moment es va proposar repescar per al sistema educatiu aquests alumnes, proporcionant-los una atenció acadèmica i personal individualitzada i a la vegada compaginar-ho amb unes experiències reals dintre del món laboral.

Els resultats no es van fer esperar i en poc temps el “model Ametista” es va escampar per diversos instituts, amb les lògiques adaptacions concretes a cada entorn. El punt culminant, cal situar-lo l’any 2011 quan el conjunt de projectes d’atenció singular del nostre institut van ser mereixedors del Premi Nacional d’Educació de Catalunya.

Són més de 230 alumnes que han format part de “l’Ametista” durant tots aquests anys, però també cal reconèixer que en molts aspectes, les circumstàncies, les necessitats i el perfil dels alumnes d’ara són diferents a aquells del curs 97-98.

Seguiu el que fan al seu blog: https://ametista201718.wordpress.com/

Emetista

Share