USEE

Un dels reptes de les societats del segle XXI és avançar, col·lectivament, en la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, sense discriminacions per raons d’origen, de sexe o capacitat.
Des del curs passat tenim un nou projecte al nostre institut, el projecte de la USEE.
Sumant-nos als projectes que ja funcionen des de fa molts anys treballant per l’atenció a tot l’alumnat, amb aquest nou grup volem continuar contribuint per un model d’escola inclusiva i cobrir les necessitats dels alumnes que necessiten una atenció més especial.

És un grup petit i hi ha alumnes de Sant Celoni, però també dels pobles del voltant com de Palau, Gualba, Vallgorguina i Sant Esteve. Ara per ara, tots són estudiants de segon d’ESO i algunes hores fan classe amb tot el grup de 2n i d’altres fan classe a l’aula USEE en grup reduït.

És un recurs de zona que treballa examen_animales_zpsd8d00ec9per nous marcs de convivència i genera noves complicitats que afavoreixen l’equitat i la cohesió social, tal i com sempre s’ha apostat dins el nostre centre. Un institut de tots i per a tothom.
Volem, doncs, donar resposta a la diversitat funcional, que no és una altra que la que fa referència a persones amb diferents capacitats o funcionalitats entre sí.

 

 

L’educació vista des de la diversitat entén que cadascú és important. Si sabem com som i ens sabem acceptats per ser com som, el desig de saber no s’atura.

s-2-diversitat

 

Share