SIEI

 Avançar cap a la inclusió suposa facilitar l’accés als centres educatius, la participació i l’èxit de tot l’alumnat. En aquest avenç, no és tan important la situació actual, ni les metes, sinó el compromís decidit de la comunitat educativa (professorat, famílies i alumnat), d’anar avançant a poc a poc, per trobar noves maneres d’atendre les diferències individuals.

 Els Suports Intensius per a l’Escolarització Inclusiva (SIEI) són recursos intensius que se sumen als suports universals i addicionals per a l’atenció educativa dels alumnes amb necessitats educatives especials. Aquestes necessitats són fruit del decalatge que es produeix entre les capacitats de l’alumne i les exigències del context.

 El SIEI és un recurs de zona. Al nostre centre tenim alumnes de Sant Celoni, però també dels pobles del voltant com Santa Maria de Palautordera, La Batllòria, Gualba, el poble del Montseny…

 L’educació vista des de la diversitat entén que cadascú és important. Si sabem com som i ens sabem acceptats per ser com som, el desig de saber no s’atura. En el nostre institut es proposen activitats on es contemplen els diferents nivells i les diverses maneres de treballar de tothom. Cal identificar i reduir les barreres que els alumnes troben a l’aula per aprendre i desenvolupar-se.

 Partint d’aquesta base, l’objectiu del SIEI és el de proporcionar els suports necessaris per afavorir-ne aquest aprenentatge en condicions d’equitat. Pretén fomentar l’autonomia i les habilitats socials, treballant amb els elements curriculars i amb les adaptacions necessàries perquè siguin aprenentatges significatius i esdevingui una experiència positiva per l’alumnat.

 Tanmateix, el nostre SIEI ofereix un acolliment i orientació per a les famílies, fomentat per una comunicació propera i continuada, per tal d’anar tots junts en l’educació dels seus fills i filles.

 En definitiva, l’institut aposta per treballar per nous marcs de convivència i es generen noves complicitats que afavoreixen l’equitat i la cohesió social i el SIEI és una peça clau en aquest engranatge.

L’educació vista des de la diversitat entén que cadascú és important. Si sabem com som i ens sabem acceptats per ser com som, el desig de saber no s’atura.

s-2-diversitat

 

Share