Socialització de despeses GiSD

L’Escola segueix un sistema de socialització de despeses anomenat Globalització i Socialització de Despeses (GISD) amb els següents objectius:
-Fomentar els valors, com la cooperació, el compartir, etc.… i no afavorir diferències entre l’alumnat.
-Afavorir l’estalvi de recursos, en les vessants econòmica, ecològica, etc.
-Facilitar el funcionament de les activitats escolars.
-Rendibilitzar les despeses econòmiques que fan les famílies per a l’ educació dels seus fills.

 Les famílies fan el pagament de la quota a principi de curs, que inclou entre d’altres coses:

Sortides en autocar (viatge + entrada), sortides a peu (entrada), autocar piscina, activitats culturals de teatre i música, ús dels llibres de text socialitzats, llibres de text i quaderns no reutilitzables, material fungible col·lectiu (fulls, colors, retoladors, cartolines, pintura, fang,…) arxivador, carpeta, carpeta d’aprenentatge individual, llibreta missatgera o agenda personalitzada, fotocòpies en color i en B/N, material matemàtic específic, col·leccions de llibres de lectura per les classes, dotacions de llibres de coneixements per les aules, material específic pels tallers de joc simbòlic, material pel treball de racons, material específic per treballar l’experimentació, instruments musicals, material d’educació física, material pels patis de Primària i d’Infantil, la revista escolar, obsequis de promoció de 6è,…

L’AMPA gestiona les despeses d’aquest servei amb la col.laboració de la Comissió Econòmica del Consell Escolar. Per poder gaudir d’aquest benefici cal ser soci de l’AMPA.