Projecte de llengua a partir del context

Escrivim per ser llegits i llegides.

La metodologia de treball de llengua de l’escola té els seus fonaments en la mestra i pedagoga Marta Luna. La llengua es treballa de manera transversal a partir del context proper. És l’expressió escrita el punt de partida pel treball global de la llengua i a partir de la mateixa s’estén a totes les dimensions del treball lingüístic.