Projecte IGOP

L’IGOP és un projecte d’arrelament al territori desenvolupat pels grans de l’escola amb l’ajuda de l’escola de l’IGOP, un espai universitari (UAB) amb voluntat de treballar en processos de transferència social i pràctiques transformadores per construir una societat més justa i democràtica.

L’objectiu principal és aprendre a fer una investigació social sobre temes d’impacte al territori i a la vida quotidiana dels alumnes i la gent del barri i mobilitzar als joves per tal que prenguin consciència sobre la societat i l’entorn proper.